Wie zijn wij - Stichting BOL


Stichting BOL is onderdeel van SchuldHulpMaatje, een landelijk netwerk van lokale stichtingen. Door middel van vrijwilligers (Maatjes) willen we mensen helpen, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt, of hulp nodig hebben om daar niet in te geraken. De laatste jaren zien we dat dit een groeiend probleem is in Nederland.


Onze stichting is een samenwerkingsverband van diverse kerken uit de Lopikerwaard en wordt gesteund door de gemeente Lopik. Wij zijn specifiek gericht op hulpverlening binnen de Lopikerwaard. Met als basis Christelijke naastenliefde, helpen wij iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht wie hij of zij is of gelooft.


Een Maatje is een voor deze vorm van hulp getrainde vrijwilliger, die zijn kennis ook up-to-date houdt. Hij of zij helpt u met het op orde brengen van uw financiën en biedt een luisterend oor. Wij nemen niet de plaats in van de professionele hulpverlening. Als de situatie daarom vraagt zullen we kijken wat een betere vorm van hulp voor u is. Ook is het mogelijk dat de gemeente of een hulpverleningsinstantie u doorstuurt naar onze stichting.